Visions

Politics

cz   de   en   fr   si  
POLITIČNI OBRAZ EVROPE

V prihodnjih 20 letih naj bi v Evropi ne bi bilo več meja, za boljše sporazumevanje bi vsi uporabljali angleški jezik. Evropejci bi volili politike preko interneta vsako 4. leto.
V prihodnjih 20 letih bi spletne volitve omogočile večjo udeležbo na volitvah in boljši ter uspešnejši način vodenja volilne kampanje. Tako bi prehranili več denarja. Politiki bi morali zapustiti njihove politične položaje vsakih 8 let, volitve pa bi bile vsaka 4 leta. To bi pripomoglo k uspešnejšemu preprečevanju korupcije. Preko internetnih medijev bi lahko ljudje odločali o pravilih in drugih stvareh v Evropski uniji, hkrati pa bi bili politiki neposredno seznanjeni z željami in voljo vseh ljudi.
Evropa se nenehno širi in mi še naprej podpiramo njeno širitev. V naslednjih 20 letih bi morale biti meje odpravljene, tako da bi bila Evropa resnično združena. To bi izboljšalo trgovanje med članicami, saj bi se davek zmanjšal in postopek poenostavil. Tudi potovanja bi bila enostavnejša. Sodelovanje med državami bi bilo boljše in ukrepi proti terorizmu uspešnejši. Vendar pa se lahko pojavi nekaj težav, npr. vsaka država ima lastno kulturo in zgodovino, zato bo morda težje uskladiti in poenotiti socialna, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja . Druga nevarnost je, da bi nacionalni jeziki postali manjvredni in ljudje bi dobili občutek, da so izgubili svojo nacionalno pripadnost.
Če bi vsi Evropejci govorili enak jezik, bi bil to najverjetneje angleški jezik, saj ga že sedaj večina uporablja kot poslovni jezik. Zato bi naj vsi Evropejci govorili angleški jezik in s tem bi se spoznavali z drugimi kulturami in bi imeli bolj »odprto srce«. Da avtohtone kulture ne bi izginile bi se moral vsak otrok naučiti najprej materni jezik in nato angleški jezik. Tudi vsi prispevki vseh administracij bi morali biti v angleškem jeziku, saj bi jih Evropska uprava, ki se ukvarja z vsemi informacijami lažje urejala. Potem bi ta sprememba temeljila na možnosti, da bi bila oba jezika hkrati tako rekoč univerzalna in obvezna jezika.

back to list

Authors: Jan Sedlarik (Czech Republic), Jernej Kovačič (Slovenia), Marek Bukovjan (Czech Republic), Matevž toplak (Slovenia), Moric Jurecka (Czech Republic), Nastja Mlasko (Slovenia), Patricija Mildner (Slovenia), Richard David (Czech Republic), Sara GAUDIN (France), Suzana Horvat (Slovenia), Vanesa Pintar (Slovenia)

comments

Add your comment

Ondřej, Czech republic

In my opinion, the Europe don´t wait the good future. If we´ll speak one language, it will Arabic. The immigration is a very big problem in rich states on the west of Europe (GB, France, Belgium, Netherland, Germany and in Scandinavia, too). But politicians don´t talk about it. African and Muslims have many more children in their families than original Europeans.

The second big problem in the Europe is the industry. It wakens and more and more things are made in China and other poor states. Now the industry of a lot of states in the Europe stands on the production of cars. This isn´t a good to the progress. We must develop new technologies and also produce it.

03.05.2013, 12:39 o'clock

Experts opinion from Leonie Martin, The Netherlands
Vision: vision_

What strikes me most in your vision is that it concentrates on the political culture (the role of the internet and the role of a lingua franca) and deals with the division of competences, who gets to decide on what, on a side note.

While I agree that the internet will be more influential in the upcoming years, I think your ideas on the languages are a brave step. I\'m not sure yet whether English should be the official language for all documents in a country but your point on bilingual education is a very valid one. Languages are a key instrument to enable exchange between the European people. You carefully point out that the mother tongue should be spoken as well, which I fully support.

I would love to hear your opinion on the democratic deficit in the European Union and how this challenge will be transformed in the future.


03.05.2013, 11:05 o'clock

Experts opinion from Anselm Sellen, Germany
Vision: vision_

What about language as part of identity. Will languages not die out very slowly, if the only language you need to get along is English? The coming generations will probably learn that it is no longer necessary to stick to their \"mother tongue\"...???

03.05.2013, 10:34 o'clock

Add your comment

comment:

Name:

Address to show on map:

Country: