Visions

Politics

cz   de   en   fr   si  
Politická tvar Evropy

Během příštích 20 let s budou v Evropě rušit rozdíly. Lidé Evropy budou mluvit univerzálním anglickým jazykem a po internetu volit své kandidáty do Evropského parlamentu.
S těmito změnami, Evropa bude jedním z nejsilnějších Kontinentů.Má-li Evropa překonat finanční krizi, budou členové Evropy bojovat proti korupci.

Za dvacet let bude on-line hlasování, které vytvoří větší účast voličů a lepší způsoby, jak vyhrát volby. A tak ušetří spoustu peněz. Politici budou muset opustit své příspěvky na každých osm let, a volby se budou konat každé čtyři roky. Důvodem je pokus o zrušení korupce. Díky on-line médií, lidé budou moct rozhodnout o referendech o zákonech a dalších věcí na internetu, které vám pomohou politikům zjistit, co národy chtějí.

Evropa byla vždy země rozvoje. To je také důvod, proč máme zájem o Evropu bez hranic. V příštích dvaceti letech by Evropa měla zrušit své limity a lépe sjednotit jednotlivé země. Obchod mezi členskými státy se v Evropě zlepší, protože obchodní proces může být zjednodušen. Bude také jednodušší cestování. Spolupráce mezi zeměmi zajistí úspěšné opatření proti terorismu. Nicméně mohou tu být i překážky, protože každá země má také svou vlastní kulturu a vlastní historii, a tak bude těžké najít společné řešeni pro všechny skupiny obyvatelstva na sociální, ekonomické a ekologické problémy. Dalším rizikem může být pocit, že některé státy ztratí svou kulturu a jazyk po tomto sloučení.

Pokud všichni Evropané mluví stejným jazykem, bude to angličtina, protože to je jazyk obchodu. Důležité je, aby všichni Evropané mluvili plynně anglicky. To znamená, že národní kultura nezmizí, ale každé dítě se bude učit angličtinu a jazyk jeho rodné země. Avšak celkové administrativní záležitosti budou v angličtině, protože tam bude jen jedna evropská vláda, která bude obsahovat všechny informace. Význam těchto změn je, že chceme udržet náš mateřský a univerzální anglický jazyk.

back to list

Authors: Jan Sedlarik (Czech Republic), Jernej Kovačič (Slovenia), Marek Bukovjan (Czech Republic), Matevž toplak (Slovenia), Moric Jurecka (Czech Republic), Nastja Mlasko (Slovenia), Patricija Mildner (Slovenia), Richard David (Czech Republic), Sara GAUDIN (France), Suzana Horvat (Slovenia), Vanesa Pintar (Slovenia)

comments

Add your comment

Ondřej, Czech republic

In my opinion, the Europe don´t wait the good future. If we´ll speak one language, it will Arabic. The immigration is a very big problem in rich states on the west of Europe (GB, France, Belgium, Netherland, Germany and in Scandinavia, too). But politicians don´t talk about it. African and Muslims have many more children in their families than original Europeans.

The second big problem in the Europe is the industry. It wakens and more and more things are made in China and other poor states. Now the industry of a lot of states in the Europe stands on the production of cars. This isn´t a good to the progress. We must develop new technologies and also produce it.

03.05.2013, 12:39 o'clock

Experts opinion from Leonie Martin, The Netherlands
Vision: vision_

What strikes me most in your vision is that it concentrates on the political culture (the role of the internet and the role of a lingua franca) and deals with the division of competences, who gets to decide on what, on a side note.

While I agree that the internet will be more influential in the upcoming years, I think your ideas on the languages are a brave step. I\'m not sure yet whether English should be the official language for all documents in a country but your point on bilingual education is a very valid one. Languages are a key instrument to enable exchange between the European people. You carefully point out that the mother tongue should be spoken as well, which I fully support.

I would love to hear your opinion on the democratic deficit in the European Union and how this challenge will be transformed in the future.


03.05.2013, 11:05 o'clock

Experts opinion from Anselm Sellen, Germany
Vision: vision_

What about language as part of identity. Will languages not die out very slowly, if the only language you need to get along is English? The coming generations will probably learn that it is no longer necessary to stick to their \"mother tongue\"...???

03.05.2013, 10:34 o'clock

Add your comment

comment:

Name:

Address to show on map:

Country: